Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Blog Konserwatywny Ewy Siedleckiej - Kolejna witryna oparta na WordPressie Blog Konserwatywny Ewy Siedleckiej - Kolejna witryna oparta na WordPressie Blog Konserwatywny Ewy Siedleckiej - Kolejna witryna oparta na WordPressie

23.03.2019
sobota

Zbigniew Ziobro

Prokuratura oddaje się pod sąd. Dobrowolnie!

23 marca 2019, sobota,

Prof. Leszek Balcerowicz dostał właśnie od Prokuratury Krajowej wezwanie przedsądowe „do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych” prokuratury właśnie. Na dziewięciu stronach PK cytuje wywiad, którego Balcerowicz udzielił „Gazecie Wyborczej” 12 marca. Stwierdza, że naraził ją na „utratę dobrego imienia”. Czyli musi dowieść przed sądem, że prokuratura Zbigniewa Ziobry „dobre imię” w odbiorze społecznym posiada.
Czytaj całość »

22.03.2019
piątek

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy budzi się na wiosnę

22 marca 2019, piątek,

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego skierowała do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec neosędziego Aleksandra Stępkowskiego i prezeski Izby Kontroli Nadzwyczajnej neosędzi Joanny Lemańskiej. Chodzi brawurową akcję z 8 marca, kiedy to Stępkowski, cichcem wyznaczony wcześniej przez prezeskę Lemańską do rozpatrzenia skargi sędziego Waldemara Żurka (pisałam o tym tutaj), tuż przed posiedzeniem, na którym w Izbie Cywilnej SN miano rozpatrzeć wniosek sędziego Żurka o wyłączenie z jego sprawy sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej, rozpatrzył skargę, żeby pozbawić go szansy rozpoznania wniosku o wyłączenie. Orzekał, nie mając akt sprawy (bo te były w Izbie Cywilnej), a jedynie ich kserokopie.
Czytaj całość »

20.03.2019
środa

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy unieważni orzeczenie neosędziego „dobrej zmiany”?

20 marca 2019, środa,

Sąd Najwyższy podjął kroki, które mogą zakończyć się odsunięciem od orzekania neosędziów, czyli sędziów nominowanych przez neo-Krajową Radę Sądownictwa. Dotyczy to 28 osób: siedmiu w Izbie Cywilnej, jednego w Izbie Karnej i 19 w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, czyli cały jej skład.
Siedmioosobowy skład sędziowski Izby Cywilnej SN ma odpowiedzieć na zagadnienie prawne przedstawione w związku ze sprawą sędziego Waldemara Żurka z Sądu Okręgowego w Krakowie. Jego sprawę osądził jednoosobowo neosędzia Aleksander Stępkowski.
Czytaj całość »

11.03.2019
poniedziałek

PiS

Masturbacyjny fejk

11 marca 2019, poniedziałek,

PiS powtarza wyborczy schemat, który dał mu sukces w 2015 r. – da chleb i bezpieczeństwo. Wtedy było to 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko i obietnica, że PiS powstrzyma zagrażającą polskiej tożsamości i bezpieczeństwu Polaków falę uchodźców, których sprowadzić chce opozycja. Teraz mamy 500 zł na każde dziecko i zapowiedź obrony polskich dzieci przed „seksualizacją” i odebraniem rodzicom prawa do wychowania dzieci.
Czytaj całość »

8.03.2019
piątek

Sędzia Żurek

Wśród przyjaciół psy sędziego zjadły

8 marca 2019, piątek,

Sędzia Żurek walczył o zachowanie niezależności Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy tak długo rozpatrywał jego skargę na przeniesienie – w ramach represji – do innego wydziału sądu, aż stała się bezprzedmiotowa dzięki sztuczce nowo mianowanego do SN Aleksandra Stępkowskiego. Tego samego, który niedawno oświadczył, że postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wstrzymania jego nominacji jest nieważne, bo niesłuszne.
Czytaj całość »

6.03.2019
środa

Szkoła

Strajk – nie kryzys. Szansa

6 marca 2019, środa,

Samorządy, zamiast powoływać sztaby kryzysowe, nadchodzący strajk nauczycieli mogą wykorzystać do prawdziwej, obywatelskiej edukacji, którą w szkołach blokują zależni od rządu kuratorzy.
Nauczyciele głosują nad strajkiem. I prawdopodobnie strajk będzie, bo władza zapewnia, że nauczycielom pieniędzy nie da. Ma się zacząć 8 kwietnia i trwać „do skutku”, więc raczej długo. Mówi się już o przesunięciu egzaminów dla gimnazjalistów i ośmioklasistów.
Czytaj całość »

21.02.2019
czwartek

Prezes Zabłocki odchodzi

21 lutego 2019, czwartek,

Prezes Izby Karnej SN sędzia Stanisław Zabłocki złożył na ręce Pierwszej Prezes SN deklarację przejścia w stan spoczynku. Powodem jest rozporządzenie prezydenta nakazujące prezesom izb SN wyznaczanie do składów sądzących także osoby wybrane do SN przez nową KRS. Mimo że KRS czeka – jako pytanie prejudycjalne – na ocenę Trybunału Sprawiedliwości UE. Sędzia Zabłocki w liście do prezes SN pisze, że w jego ocenie „wykonanie rozporządzenia prezydenta nieuchronnie prowadzić będzie do głębokiej destrukcji Izby Karnej”.
Czytaj całość »

21.02.2019
czwartek

Zbigniew Ziobro

Ziobro zmienia kapelusze

21 lutego 2019, czwartek,

Wniosek PO o odwołanie ministra-prokuratora Zbigniewa Ziobry przepadł, co było do przewidzenia. Ale to, co robi minister-prokurator pozostaje problemem, z którym w przyszłości warto się zmierzyć ponownie. To problem połączenia urzędów prokuratora i ministra. I problem sprawowania tych urzędów przez czynnego polityka. Czytaj całość »

9.02.2019
sobota

Protest

Za mało go wygrzmocili

9 lutego 2019, sobota,

„Wiadomości” TVP odpuściły na razie materiały o sprawcach „ataku” na Magdalenę Ogórek. Ale to nie znaczy, że odpuściła sobie ich rządowa telewizja. W czwartek w programie satyrycznym „W tyle wizji” nabijali się z uczestników społecznych protestów Rafał Ziemkiewicz i Wiktor Świetlik. Nabijali się ze szczególnym uwzględnieniem Rafała Winiarskiego, uczestnika „napaści” na panią Ogórek: to on usiadał przed maską jej samochodu.
Czytaj całość »