Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Blog Konserwatywny Ewy Siedleckiej - Kolejna witryna oparta na WordPressie Blog Konserwatywny Ewy Siedleckiej - Kolejna witryna oparta na WordPressie Blog Konserwatywny Ewy Siedleckiej - Kolejna witryna oparta na WordPressie

24.04.2018
wtorek

Protest rodziców osób niepełnosprawnych

Propaganda i łamistrajki

24 kwietnia 2018, wtorek,

Rząd pokazuje, że osiągnął porozumienie z „dobrymi” osobami niepełnosprawnymi, bo ze „złymi”, okupującymi Sejm, nie da się rozmawiać. W tej propagandowej pokazówce zgodzili się wziąć udział niektórzy działacze środowiska osób niepełnosprawnych.
Czytaj całość »

19.04.2018
czwartek

Minister i prezesi „dobrem wymiaru sprawiedliwości”

19 kwietnia 2018, czwartek,

Pas transmisyjny pomiędzy ministerstwem sprawiedliwości a nowo powołanymi prezesami sądów zadziałał. Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak wydał interpretację prawną, która da alibi powołanym przez ministra-prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę prezesom krakowskich sądów, by nie opublikować uchwał krytykujących działania partii trzymającej władzę, ministra i owych prezesów.

W poniedziałek Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Krakowskiej przyjęło sześć uchwał. Pięć z nich to krytyka działań PiS i ministra-prokuratora generalnego wobec sądów i sędziów, i krytyka działań nowych prezesów. Szósta zobowiązuje prezesów do opublikowania tych uchwał.

Uchwały są bardzo stanowcze w tonie i mówią o zagrożeniu dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów. „(…) perspektywa państwa, w którym sędziowie bądź pochodzą z nadania politycznego, bądź są inwigilowani i zastraszani, stanowi realne zagrożenie dla praw i wolności obywateli” – piszą sędziowie. Opisują, jak minister – prokurator Ziobro utrudnia działalność sądów na różne sposoby blokując wolne etaty sędziowskie. I powołując na funkcyjne stanowiska niekompetentne osoby powiązane z Ministerstwem Sprawiedliwości. Wyrażają solidarność z prześladowanymi za obronę niezależności sądów i państwa prawa sędziami. I krytykują nowo powołaną prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, koleżanką Zbigniewa Ziobry Dagmarę Pawełczyk-Woicką m.in. za nieuzasadnione merytorycznie odwoływanie przewodniczących wydziałów Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych oraz ich zastępców, co dezorganizuje pacę sądu.

Uchwały zostały rozesłane mediom, władzom państwa i międzynarodowym organizacjom sędziowskim. Natomiast Minister Piebiak (nota bene sędzia i do niedawna członek Stowarzyszenia Iustitia, usunięty za działalność wymierzoną w niezależność sądownictwa) postanowił zwolnić prezesów sądów z publikowania tych uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej. Wymagało to od niego wyjątkowo kreatywnego podejścia do prawa. Najpierw przeprowadził wywód, że wprawdzie ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje, że informacja o działaniach „organów samorządu zawodowego” ma prawo znaleźć się w BIP, bo jest informacja publiczną, ale zgromadzenia sędziów organem samorządu zawodowego nie są. Bo wprawdzie przynależność do nich jest przymusowa, ale mają jedynie władzę opiniodawczą, nie zaś stanowiącą.

Potem przyznał, że do tej pory publikacja uchwał zgromadzeń sędziowskich w BIPie była „dobrą praktyką”. Ale dalej powołał się na rozporządzenie w sprawie BIP-u, którego par. 11 stanowi, stanowi, że można w BIPie publikować informacje publiczne „w szczególności takie, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje”.

Na koniec stwierdza, że „przy ocenie, czy konkretna ustawa powinna zostać opublikowana należy uwzględnić to, czy jej treść nie godzi w szeroko rozumiane dobro wymiaru sprawiedliwości, wizerunek sądów i sędziów oraz, czy nie narusza dobrych obyczajów”. Cóż, według zasady „państwo, to ja” (władza), krytyka partii rządzącej i jej ludzi niewątpliwie „dobre obyczaje” narusza.

15.04.2018
niedziela

Obywatele RP blokują biuro przepustek

Sejm dla obywateli

15 kwietnia 2018, niedziela,

„Powodem czasowego ograniczenia wstępu było pana zachowanie, (…) polegające na rozwinięciu polskiej flagi na terenie zewnętrznym Kancelarii Sejmu” – tak uzasadnił niewpuszczenie Obywatela RP na teren Sejmu komendant Straży Marszałkowskiej Piotr Rękosiewicz.
Czytaj całość »

2.04.2018
poniedziałek

Prezes Gersdorf ostrzega marszałka Kuchcińskiego. Pani Prezes, tak to nie działa!

2 kwietnia 2018, poniedziałek,

Zwołanie nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego będzie autoryzowaniem przez nią tego ciała jako wybranego zgodnie z prawem, a więc przede wszystkim z konstytucją. I ułatwi destrukcję niezależnego sądownictwa. A prezes Gersdorf zapowiada zwołanie KRS.
Czytaj całość »

31.03.2018
sobota

Kura też człowiek

31 marca 2018, sobota,

Wielkanoc. A więc jajka – symbol życia. Jajka, a więc kury. Jestem weganką, więc nie jem jajek – nawet na Wielkanoc. Ludzie pytają: nawet od „szczęśliwych kurek”? I dają do zrozumienia, że to już przesadne doktrynerstwo. Wtedy pytam, czy znają kurę, która gdy przestała się już nieść, poszła na emeryturę.
Czytaj całość »