Co PiS przemyca pod przykrywką „tarczy”

Opozycja chce narazić posłów na śmierć, realizując swoje „interesiki” – mówi marszałek Ryszard Terlecki o sprzeciwie opozycji wobec zdalnego obradowania Sejmu, zanim zostaną uchwalone przepisy o zdalnym obradowaniu. Opozycja słusznie protestuje. Władzy PiS trzeba bowiem bardzo wnikliwie patrzeć na ręce, szczególnie przy okazji zarazy.

Oto projekt „tarczy antywirusowej”, który PiS ujawnił w ostatniej chwili przed posiedzeniem Sejmu, poszerza możliwość stosowania paralizatorów w stosunku do więźniów. Co ma ratowanie gospodarki do rażenia więźniów paralizatorem? Ano daje okazję do przemycenia przepisu, który normalnie mógłby wywołać protesty, szczególnie po doświadczeniu z użyciem paralizatora do torturowania Igora Stachowiaka. A teraz zajęci epidemią, nie zwrócimy uwagi na kolejne poszerzenie uprawnień władzy.

Co jeszcze PiS przemyci pod pretekstem walki z koronawirusem lub wyrównywania strat z nim związanych?

Sejm w czwartek zajmie się zmianą Regulaminu Sejmu umożliwiającą posłom zdalne głosowanie. Opozycja słusznie się nie zgodziła, aby użyć do tego zdalnego głosowania, bo uchwalona w nieistniejącym (przed jego uchwaleniem) trybie zmiana regulaminu mogłaby zostać zakwestionowana. A wtedy zakwestionowane mogłoby być wszystko, co Sejm uchwali w oparciu o zakwestionowaną zmianę regulaminu. I możliwe będzie niewywiązanie się państwa i pracodawców z wadliwie uchwalonych rozwiązań „tarczy antywirusowej”.

W samej zmianie regulaminu PiS też przemyca wątpliwe rozwiązania, które w przyszłości może wykorzystać do utrudniania korzystania posłom opozycji z ich praw. Na przykład art. 198a pkt. 3 stanowi: „Po podjęciu decyzji o przeprowadzeniu posiedzenia Sejmu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość Kancelaria Sejmu zapewnia wszystkim posłom, KTÓRZY ZŁOŻĄ WNIOSEK, dostęp do środków technicznych umożliwiających tego rodzaju udział w posiedzeniu”.

Dlaczego tylko tym, którzy złożą wniosek? Przecież każdy poseł powinien mieć z automatu możliwość uczestnictwa w zdalnym posiedzeniu Sejmu! I tu przypomina się akcja PiS związana z tzw. głosowaniem kolumnowym w grudniu 2016 r., kiedy posłów opozycji zawiadomiono na kilka minut, zanim miały się zacząć obrady w Sali Kolumnowej. Teraz znowu PiS otwiera sobie taką furtkę. Tym bardziej że nie wprowadza terminów.

Można się też zastanawiać, jak w krótkim czasie sejmowe służby zdołają skonstruować niezawodny system zdalnego głosowania, skoro dzisiejszy czasem szwankuje?

Trzeba też zwrócić uwagę, że zmiana regulaminu pozwalająca na zdalne głosowanie po raz kolejny wprowadza nowy, nieznany konstytucji „stan epidemii”. Można się tylko domyślać, że jednym z powodów jest to, że gdyby ogłoszony został któryś ze stanów nadzwyczajnych, państwo musiałoby się wywiązać z powinności wyrównywania strat – firmom i osobom prywatnym – jak przewiduje ustawa „o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela”. Władza w akcie łaskawości „daje” nam „tarczę antywirusową” – zamiast tego, co już się nam ustawowo należy.