Przestępstwo nawoływania do tolerancji

W walentynki na zamkniętej grupie Jordanowa na Facebooku nastoletni Janek umieścił przerobiony herb Jordanowa: zamiast oryginalnego dał mu tęczowe tło. Jak tłumaczył Onetowi, chciał pokazać, że warto kochać się bez uprzedzeń i wzajemnie szanować.

Administrator usunął post po niespełna pół godzinie, ale burmistrz zawiadomił policję. Policja sprawę potraktowała poważnie: „rozpytała” nastolatka na komendzie. Janek usłyszał od policjantki, że to „niesamowicie poważna sprawa i karalne przestępstwo”. Groziła mu poprawczakiem, mówiła, że zmarnuje sobie życie. Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej aspirant sztabowy Wojciech Copija wytłumaczył dziennikarzom, że policja bada, czy nastolatek popełnił przestępstwo z art. 137 kodeksu karnego: „Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Jak relacjonuje Janek, policjantka, która „rozpytywała” go na komendzie, naciskała, by przeprosił burmistrza osobiście, w ratuszu, wraz z nią, rodzicem i funkcjonariuszem. I zamieścił przeprosiny dla mieszkańców na Facebooku. Tak też zrobił w przekonaniu, że ratuje swoją wolność i przyszłość.

Gwałtowność reakcji burmistrza i policji tłumaczy fakt, że nastolatek sprofanował tęczą godło gminy, która w maju zeszłego roku przyjęła uchwałę anty-LGBT. Uchwała dumnie wisi na stronie internetowej: „Cele ideologii ruchów LGBT kwestionują podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny” – można przeczytać.

Nie jest pewne, czy radni, którzy uchwalili tę deklarację, potrafią poprawnie rozszyfrować skrót LGBT, ani czy mają pomroczność jasną, jakie to prawa i wolności człowieka są kwestionowane przez „ideologię LGBT”.

Nastolatek został publicznie potępiony, był straszony, szantażowany i poniżony. Policja okłamała go, twierdząc, że to, co zrobił, można podciągnąć pod kodeks karny. Albo policja nie zna prawa. Wymieniony przez rzecznika prasowego komendy art. 137 kk jest bowiem w rozdziale „Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej” i dotyczy wyłącznie godła i barw narodowych. Herby czy inne symbole miast czy gmin, a także szkół, klubów sportowych itp. nie są chronione prawem karnym. Janek zaś herbu Jordanowa nie „zniszczył”, nie „uszkodził” i nie „usunął”. A także nie „znieważył”, bo po pierwsze, herbowi gminy nie przysługuje cześć, tak jak herbowi państwa. A po drugie, skoro nie znieważa tęczowy orzeł – półtora roku temu poznańska prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa o umieszczenie orła białego na tęczowym tle – to tym bardziej nie znieważa tęcza w tle herbu gminy.

W ogóle tęcza jako symbol różnorodności, tolerancji i pokoju nie może znieważyć. Do dziś nie ma decyzji w rozpoczętym z wielkim hukiem śledztwie o plakaty z „Tęczowa Madonną” rozwieszone przez Elżbietę Podleśną przy katedrze w Płocku w proteście przeciwko wielkanocnej homofobicznej instalacji Grobu Pańskiego.

Wygląda na to, że cała akcja przeszukania o 6 rano mieszkania Podleśnej, konfiskata urządzeń elektronicznych i więzienie jej 100 km na przesłuchanie miała na celu wyłącznie zastraszenie. I podobnie sprawa wygląda z nastolatkiem z Jordanowa. Tylko że tym razem burmistrz i policja szykanują osobę niepełnoletnią, nieznającą swoich praw, osobę, która powinna być pod szczególną ochroną. Zastraszają ją, oszukują szantażują. I demoralizują, zmuszając do przyznania, że tolerancja jest sprawą karygodną, za której propagowanie trzeba przepraszać.

Prokuratura powinna się przyjrzeć działaniu policji w Jordanowie pod kątem przekroczenia uprawnień przez wprowadzanie w błąd i kierowanie gróźb bezprawnych. Zaś rodzice chłopca mogą zastanowić się nad pozwem o ochronę dóbr osobistych w postaci poczucia bezpieczeństwa, zdrowia psychicznego i ochrony przekonań moralnych syna. I zgłosić Rzecznikowi Praw Obywatelskich naruszenie wolności sumienia nastolatka i nadużycie władzy.

W krajach cywilizacji zachodniej potępia się moralnie i ściga karnie akty nienawiści. W Polsce ścigana i podejrzana jest tolerancja.