Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Blog konserwatywny - Kolejna witryna oparta na WordPressie Blog konserwatywny - Kolejna witryna oparta na WordPressie Blog konserwatywny - Kolejna witryna oparta na WordPressie
Toga

20.02.2020
czwartek

Szczucie przynosi efekty?

20 lutego 2020, czwartek,

Sędzia Sylwia Rehlis z Sądu Rejonowego w Rybniku została w czwartek napadnięta podczas rozprawy. Oskarżony przeskoczył przez stół sędziowski, uderzył ją pięścią w okolice obojczyka, a potem skopał. Obezwładnił go protokolant.

Napastnik zostanie ukarany. A napaści na sędziów podczas rozpraw się zdarzają. Ale od czasu, gdy władza szczuje na sędziów, do czego zaprzęgła też rządowe media, jest ich więcej. Najczęściej są to napaści słowne. Sędziowie słyszą groźby: „poskarżę się Ziobrze, on z wami zrobi porządek”. Czy komentarze o „nadzwyczajnej kaście”. Ludzie czują się w prawie obrażać sąd, skoro robi to władza. Tak jak czują się w prawie lżyć osoby nieheteronormatywne czy cudzoziemców.

Oczywiście, władza nie wzywa do fizycznych ataków, ale skoro wskazuje grupy niegodne szacunku, „gorszego sortu”, to trudno się dziwić, że osoby zaburzone przekraczają także tę granicę.

W Ministerstwie Sprawiedliwości wspierano lub wykreowano grupę hejterską mającą zastraszać i dezawuować sędziów przeciwnych „reformom sądownictwa”. Sędziowie zaangażowani w obronę niezależności sądów dostają korespondencję z pogróżkami, są hejtowani w mediach społecznościowych. Od miesiąca w rządowej telewizji (w TVP Info) codziennie nadawany jest program „Kasta”, reklamowany w każdych wieczornych „Wiadomościach”. Program pokazuje mniej lub bardziej niezrozumiałe, smutne ludzkie historie, w których rolę – różną, często wcale nie kluczową – odgrywają sądy. Jest dziennikarsko słaby, często nie można się rozeznać w stanie prawnym sprawy. Ale jego zadaniem nie jest pokazywanie rzeczywistości, ale utrwalanie przekazu: sądy, sędziowie są winni ludzkich nieszczęść.

Przełamane zostało tabu, które w każdym społeczeństwie chroni osoby wymierzające w imieniu państwa sprawiedliwość. Legitymacja sędziów do sądzenia została zakwestionowana. Jedni są „komunistyczni”, inni „z kasty”. A swoje urzędy objęli w „niedemokratycznej procedurze”. Ta procedura stała się „demokratyczna”, dopiero odkąd Krajową Radę Sądownictwa wybierają politycy. Ona zaś awansuje sędziów, którzy się politykom podobają.

Jeśli władza sądzi, że ludzie rozróżniać będą między sędziami „starymi” i sędziami „dobrej zmiany”, to się zdziwi. A pozbawiając autorytetu władzę sądowniczą, pozbawi autorytetu władzę wszelką, także własną.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 1

Dodaj komentarz »
  1. Zastanawia mnie od dawna skąd Zbigniew Ziobro czerpie satysfakcję ze swojej „pracy”. Doszedłem do wniosku, że niszcząc ludzi przyzwoitych, gnębiąc ludzi szlachetnych, szczując na polskie elity najlepszych obywateli Rzeczypospolitej Zbigniew Ziobro czerpie satysfakcję z tych samych źródeł z jakich czerpią satysfakcję przeróżnej maści zbiry, bandyci, mordercy i złodzieje. Niczym się od nich nie różni. Dobrze jest być człowiekiem przyzwoitym i czerpać satysfakcję z czynienia dobra oraz wykonywania pracy dla pomyślności innych ludzi. Sam będąc budowlańcem przez całe swoje życie budowałem wspólnie z innymi budowlańcami najprzeróżniejsze obiekty budowlane na pożytek współobywateli wykorzystując całą swoją wiedzę, doskonalony latami kunszt oraz zdobywając wszystkie możliwe w tym zawodzie uprawnienia. Czerpałem z wykonywanej pracy wiele satysfakcji w poczuciu budowania wspólnego dobra. Oni nie potrafią zbudować nic. Potrafią wyłącznie niszczyć, burzyć i psuć. Pan sędzia Paweł Juszczyszyn jest przyzwoitym i szlachetnym człowiekiem, który czerpie wiele satysfakcji z rzetelnie wykonywanej pracy sędziego. Dlatego bandyta niszczący naszą Ojczyznę i zbrodniarz łamiący Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Ziobro prześladuje go i gnębi. Przyjdzie mu za swe podłe czyny odpowiedzieć przed niezawisłym sądem. Oby jak najprędzej.