Byli parlamentarzyści: Polska bliżej krajów autorytarnych

25 byłych parlamentarzystów, w większości działaczy podziemnej opozycji w PRL, po uchwaleniu kolejnych przepisów zmierzających do przejęcia przez partię rządzącą kontroli nad orzecznictwem sądów apeluje do obywateli: „nie pozwólmy niszczyć demokracji”.

Podczas senackiej debaty nad nowym prawem Jan Król, Krzysztof Król, Joanna Staręga-Piasek i Henryk Wujec, a także senatorzy PO stanęli na senackim korytarzu z transparentem „Konstytucja”. Chcieli stanąć z nimi Andrzej Kostarczyk, Jan Lityński i Jacek Szymanderski, ale nie zostali wpuszczeni przez Straż Marszałkowską.

24 lipca wydali oświadczenie otwarte do podpisu dla byłych parlamentarzystów.

Demontaż demokratycznego państwa prawa dobiega końca. Proces legislacyjny, którego jesteśmy świadkami, poraża skalą naruszeń konstytucji, reguł gry i dobrych obyczajów obowiązujących w parlamencie. Parlament został odgrodzony od społeczeństwa barierami i szpalerami policji. Marszałek Sejmu ogranicza prawa posłów opozycji i represjonuje ich.

Likwidacja trójpodziału władzy, niezawisłości sądów oraz praw obywateli stała się faktem.

My, byli posłowie i senatorowie, w poczuciu odpowiedzialności za Polskę wolną, suwerenną, praworządną i demokratyczną, zajmującą godne miejsce w euroatlantyckiej rodzinie państw, wyrażamy sprzeciw i potępienie praktyk aktualnie sprawujących władzę. Obóz „dobrej zmiany” zbliża bowiem Polskę do państw autorytarnych, od których panowania tak niedawno oswobodziliśmy się.

Zwracamy się do opinii publicznej w formie obywatelskiego alertu: nie pozwólmy niszczyć dorobku bez mała 30 lat wysiłku Polek i Polaków.

Podpisali: Anna Bogucka-Skowrońska, Ryszard Bugaj, Zbigniew Bobak, Juliusz Braun, Krzysztof Dołowy, Karol Działoszyński, Czesław Fiedorowicz, Zbigniew Janas, Andrzej Kostarczyk, Jan Król, Krzysztof Król, Jan Lityński, Piotr Marciniak, Piotr Nowina-Konopka, Andrzej Potocki, Joanna Staręga-Piasek, Janusz Steinhoff, Jacek Szymanderski, Jacek Taylor, Ludwik Turko, Andrzej Wielowieyski, Jerzy Wierchowicz, Jan Wyrowiński, Henryk Wujec, Maria Zajączkowska.