Odgłosy z rynsztoka

Protest sędziów TK w stanie spoczynku przeciwko szczuciu na sędziego TSUE prof. Marka Safjana – przytaczam w całości, bo w całości jest ważny. Ale też zawsze w takich sytuacjach zastanawiam się, czy w ogóle warto się odnosić do słów ludzi bez honoru i sumienia? Czy to aby nie nobilituje ich podłości? Czy w ogóle wypada interesować się zawartością rynsztoka? Z drugiej strony myślę sobie, że gdyby wystarczająco wcześnie i mocno oburzać się na nazistowską propagandę, szczucie, sianie nienawiści, może nie wyhodowalibyśmy Hitlera?

Jedenaste. Nie bądź obojętny.

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w st. spoczynku w obronie sędziego Marka Safjana, a także godności polskiego i europejskiego sądownictwa

Okładka projektowanego na najbliższą środę kolejnego numeru „Gazety Polskiej” przedstawia fotografię sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesora Marka Safjana w urzędowej todze z napisem: „Wydał wyrok na Polskę”. Obok podano, że jest to „Syn hitlerowskiego funkcjonariusza Grenzschutzu i współpracownika sowieckiej Informacji Wojskowej, autora Stawki większej niż życie, który uzasadnił absurdalny wyrok TSUE wymierzony w Polskę. W tle fotografii okładka zawiera nadto sylwetki dwóch popularnych aktorów tego serialu w hitlerowskich mundurach, ale z dodatkiem sędziowskiego żabotu. Wobec tak brutalnego i bezpodstawnego ataku nikt nie powinien być obojętny. Ten wyjątkowo perfidny, kłamliwy akt nienawiści skierowany wobec Profesora Marka Safjana, byłego prezesa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, wymaga zdecydowanego napiętnowania. W braku jakichkolwiek podstaw do zarzutów w oparciu o życie osobiste i zawodowe Profesora i Sędziego usiłuje się poniżyć z odwołaniem się do przedstawianych w fałszywym świetle faktów z życia Jego Ojca, by wywołać prymitywne, stereotypowe, nieprawdziwe wyobrażenie o roli sędziego Safjana w TSUE. Przestępcze szczucie nieraz już w niedawnej przeszłości prowadziło do tragicznych następstw. Redakcję „Gazety Polskiej” oskarżamy także o niedopuszczalny styl tego ataku, obrzydliwie przypominający najgorsze czasy stalinowskiej propagandy, o typowe – np. dla 1968 r. – ataki na rodzinę, a także o znieważenie godności polskiego i europejskiego sądownictwa poprzez powiązanie sędziowskiego żabotu z insygniami hitlerowskiej armii. Dlatego też, protestując przeciwko temu i podobnym aktom nienawiści, wzywamy Prokuraturę do podjęcia natychmiastowych, skutecznych kroków, zapobiegających szerzeniu oszczerczych treści, ale także zmierzających do ukarania winnych. Apelujemy także do środowiska naukowego, szczególnie Uniwersytetu Warszawskiego, o przyłączenie się do naszego protestu. Wzywamy także polityków, którzy z racji wspólnej pracy z Profesorem Safjanem na tym Uniwersytecie mają rozeznanie co do Jego sylwetki i osiągnięć naukowych i zawodowych, do podjęcia niezbędnych kroków zapobiegających szkalowaniu Go w mediach. Niech nikt nie czuje się zwolniony od działania w tej sprawie – na miarę swoich kompetencji i możliwości.

26 lipca 2021 r.

Sędziowie TK w stanie spoczynku: Stanisław Biernat, Teresa Dębowska-Romanowska, Kazimierz Działocha, Lech Garlicki, Mirosław Granat, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Stefan Jaworski, Wiesław Johann, Marek Kotlinowski, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Stanisław Rymar, Ferdynand Rymarz, Andrzej Rzepliński, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Jerzy Stępień, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll, Marek Zubik