Prawnicy „dobrej zmiany”

7 grudnia prezydent Andrzej Duda przyjął w Belwederze uczestników konferencji organizowanej przez Krajową Radę Sadownictwa z okazji 100-lecia niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zaproszenia na konferencję rozsyłała KRS, kierując się sobie wiadomymi kryteriami. Listę można uznać za spis prawniczej elity „dobrej zmiany”. Jest na niej 71 sędziów, są prokuratorzy, naukowcy, wykładowcy, funkcjonariusze publiczni. W sumie 120 osób.

Niektórzy z sędziów od czasu objęcia rządów przez PiS wielokrotnie awansowali, często pełnią też po kilka funkcji, np. w Ministerstwie Sprawiedliwości i KRS. I funkcje kierownicze w sądach. W środowisku sędziowskim komentuje się to zdarzenie – konferencję i zaproszenie na spotkanie z prezydentem – jako wyjątkowe i bez precedensu.

Do tej pory, jeśli KRS (przed „dobrą zmianą”) organizowała konferencję, informacja o niej wisiała w sądach i można się było zapisać – nie w charakterze prelegenta, ale uczestnika. Tym razem o konferencji sędziowie nie byli poinformowani, zatem miała być to impreza wewnętrzna prawników „dobrej zmiany”.

Warto zachować dla historii ich nazwiska. Lista pochodzi z KRS.

Lista osób uczestniczących w spotkaniu z Andrzejem Dudą. Belweder, 7 grudnia 2018 r., godz. 12, VIP:

1. CZAJKOWSKI Dariusz, SSN, P.o. Prezes, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
2. GAŁUSZKA-GÓRSKA Agata, Prok., Zastępca Prokuratora Generalnego
3. HERNAND Robert, Prok., Zastępca Prokuratora Generalnego
4. JOHANN Wiesław, Wiceprzewodniczący KRS, sędzia TK w stanie spoczynku
5. MAJCHROWSKI Jan, Prof. UW dr hab., SSN p.o. Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
6. MAZUR Leszek, Przewodniczący KRS, sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie
7. MUSZYŃSKI Mariusz, Prof. UKSW dr hab., Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego
8. POZORSKI Andrzej, Prok., Zastępca Prokuratora Generalnego – Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
9. SCHAB Piotr, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
10. SURA Rafał, Prof. KUL dr hab., Członek Rady Polityki Pieniężnej
11. ŚWIĘCZKOWSKI Bogdan, Prok., I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy
12. ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz, Sędzia Trybunału Stanu
13. ANTKOWIAK Kamil, Sędzia Sądu Rejonowego dla Poznania-Nowego Miasta i Wildy 2
14. BEDNAREK Małgorzata, SSN, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
15. BLACHOWSKI Paweł, Prokurator Okręgowy w Warszawie
16. BLETEK Irena, SSR, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
17. BŁENCKI Ryszard, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Słupsku
18. BOCHNIAK Irena, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
19. BOJAŃCZYK Antoni, prof. UW dr hab., SSN, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
20. BOSEK Leszek, prof. UW dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
21. BRYL Jacek, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Elblągu
22. BUKIEWICZ Michał, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
23. CICHOŃ Zbigniew, Senator RP
24. CIEPŁY Filip, Dr hab., Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
25. CZUBIK Paweł, prof. UEK dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
26. DANILUK Jerzy, SSO, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie
27. DROŻDŻEJKO Zygmunt, SSO, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
28. DUDEK Dariusz, Prof. dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski
29. Dubowski Mariusz, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ
30. FELIŃCZAK Ewa, SSR, Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku

32. GONTARSKI Waldemar, Dr hab., Dziekan Zamiejscowego Wydziału Prawa w Londynie, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
33. HAAK Henryk, Prof. USz dr. hab., sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
34. HANUSZ Antoni, Prof. dr. hab., prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
35. IWANIEC Jakub, SSR dla Warszawy-Mokotowa, del. Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru Administracyjnego
36. IWANIUK Paweł, SSO, Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
37. JABŁOŃSKI Mariusz, SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w W-wie
38. JANECZEK Tomasz, Prokurator Regionalny w Katowicach
39. KAFLAK-JANUSZKO Hanna, Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku
40. KALLAS Marian, Prof. dr hab., Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
41. KLIŚ Dariusz, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 42. KLUSKA Łukasz, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie
43. KŁAK Czesław, Prof. WSPiA dr hab., Sędzia Trybunału Stanu, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy MS

45. KORZENIEWSKI Krzysztof, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Braniewie
46. KORZENIOWSKI Piotr, Prof. UŁ dr. hab., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska
47. KOTOWSKI Artur, dr, Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
48. KOWALCZYK Piotr, Prok., Prokuratura Krajowa, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej
49. KSIĘŻAK Paweł Sławomir, dr hab. prof. UŁ, SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
50. KWAŚNIEWSKI Jerzy, Adw., Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
51. LASOTA Michał, prezes Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
52. LEMAŃSKA Joanna Bożena, dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
53. ŁABNO Anna, Prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
54. ŁABUDA Jacek, SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
55. ŁOBODZIŃSKA Marta, Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu
56. MAĆKOWIAK Rafał, Prokurator Regionalny w Poznaniu 57. MALUDY Artur, Prokurator Regionalny w Szczecinie
58. MAREK Agnieszka, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Śremie
59. MARTOWICZ Beata, Sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu
60. MAZUR Witold Antoni, SSA, Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach 61. MICHAŁOWICZ Andrzej, SSR, Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
62. MIGDA Bartłomiej, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
63. NANOWSKA Patrycja, asystent sędziego, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
64. NASZCZYŃSKA Katarzyna, SSR, Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny Prawa Karnego
65. NICZYPORUK Janusz ,prof. dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
66. NICZYPORUK Piotr, Prof. dr hab., Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego, Uniwersytet w Białymstoku
67. NIEDZIELAK Piotr Sławomir, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
68. OLIWA Mieczysław, SSO Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
69. PAWEŁCZYK-WOICKA Dagmara, sędzia, Członek KRS
70. PAWŁYSZCZE Dariusz, SSO, Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Min. Sprawiedliwości

72. PIENIĄŻEK Elżbieta, Prokurator Regionalny w Białymstoku
73. PILITOWSKI Bartosz, Prezes Fundacji Court Watch Polska
74. PRAGŁOWSKI Maciej, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
75. PRAX Szczepan, SNSA, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
76. RADZIK Przemysław, prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
77. ROGOWSKI Artur, Prokurator Regionalny we Wrocławiu
78. ROGUSKI Marcin, Sędzia Sądu Rejonowego w Gryfinie
79. ROMELCZYK Jakub, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie
80. RÓŻAŃSKI Mieczysław, Ks. Prof. UWM dr. hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
81. RUSEK Berenika, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
82. RYŚ Rafał, SSO, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
83. SADLIK Ryszard, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach 84. SADOWSKI Mirosław, prof. UWr dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
85. SARAMAGA Jacek, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu
86. SITARZ Mirosław, Ks. prof., Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
87. SKOWRON Andrzej, SSR w Tarnowie, del. Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru Administracyjnego
88. SKRZYSZOWSKI Piotr, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

90. SMOLEŃ Wojciech, Prok., Prokuratura Regionalna w Warszawie, Naczelnik Wydziału I do Spraw Walki z Przestępczością Gospodarczą
91. SOWA Magdalena, Prok., Prokuratura Okręgowa w Warszawie
92. STADNICZEŃKO Stanisław L., Prof. dr hab., Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 93. STANKOWSKI Adrian, TV Republika – Prowadzący konferencję
94. STANKOWSKI Jerzy, SNSA, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
95. STASIKOWSKI Rafał, dr, SSR Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach
96. STELINA Jakub, Prof. dr hab., Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
97. SZCZEPANIEC Maria, dr hab. prof. UKSW, SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
98. SZELIGA Andrzej, Prokurator Regionalny w Warszawie
99. SZMULIK Bogumił, Prof. UKSW dr. hab., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
100. SZUBERT Jarosław, Prokurator Regionalny w Łodzi
101. ŚLIWIŃSKA-BUŚKIEWICZ Kinga, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Koninie
102. ŚWIĘCH Małgorzata, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Myślenicach

104. TERLECKI Rafał, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
105. THIEL-ORNASS Kamila, sędzia w stanie spoczynku (Sąd Okręgowy w Gdańsku)
106. TOMASZEWSKI Waldemar, Eurodeputowany (ECR), Komisja LIBE, Litwa
107. TOMCZYŃSKI Adam Rafał, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
108. TRZOPEK Andrzej, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
109. WALKOWIAK Agnieszka, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Elblągu
110. WIAK Krzysztof, Prof. KUL dr hab., Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, SSN Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
111. WINIECKI Marek, SSR, Sąd Rejonowy dla Poznania–Grunwaldu i Jeżyc w Poznaniu
112. WITKOWSKI Ryszard Jacek, SSN, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
113. WOLNA-KUBICKA Katarzyna, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
114. WOŹNIAK Marek, Prokurator Regionalny w Krakowie
115. WYSOKIŃSKA-WALENCIAK Katarzyna, SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie
116. ZAKRZEWSKI Piotr, Dr hab. prof. KUL, Kierownik II Katedry Prawa Cywilnego, Instytut Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
117. ZGOLIŃSKI Igor, prof. nadzw. dr hab., SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Toruniu, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej
118. ZIELIŃSKA Agnieszka, Sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce
119. ZWOLAK Paweł, SSR, Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości
120. ŻAK Jolanta, SSR, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
121. ŻAK Piotr, Prok., Prokuratura Regionalna w Katowicach, del. Do Śląskiego Wydz. Zamiejscowego Prokuratury Krajowej
122. ŻMIJ Grzegorz, dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
123. ŻYWICKI Piotr, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu

Lista przez KRS została zatytułowana, i przesłana mi jako lista „osób uczestniczących”, a nie „zaproszonych” jednak, prawdopodobnie dziekani wydziałów prawa znaleźli się na tej liście „z rozdzielnika” i nie wszyscy z zaproszenia skorzystali. Ci, którzy odmówili przyjazdu zostali z tej listy skreśleni. Ci, którzy nie odmówili, ale nie przyjechali – nie.
Prof. Jan Widackiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycz-Modrzewskiego napisał pismo z odmowa uczestnictwa i został z tej listy skreślony. Oto treść tego listu:
„Kraków, 25 paździenika 2018 roku

Sędzia Leszek Mazur
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie
Szanowny Panie Sędzio,
Dziękuję za zaproszenie na Konferencję. Tak, jak już informowałem w drodze
mailowej, w Konferencji tej udziału wziąć nie mogę. Uważam, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie i przy obecnym trybie
jej powoływania jest ciałem niekonstytucyjnym. Udział w Konferencji organizowanej przez to ciało, byłby jego legitymizowaniem. Po drugie, sam tytuł Konferencji wydaje mi się prowokacyjny i brzmi jak szyderstwo. Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie ma istotny udział w ograniczaniu niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.
Przy okazji zwracam uwagę, że dodatkowo tytuł Konferencji świadczy o niekompetencji jej organizatorów: wedle Konstytucji „niezawiśli” są sędziowie. Sądownictwo ma być „niezależne”.
Z wyrazami należnego szacunku,
dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Jan Widacki
Wyjaśnienie 1

Z opublikowanej wyżej listy usunęłam nazwisko sędziego SO w Krakowie Bogusława Słowika. Był na liście, która dostałam z KRS jako listę osób obecnych na spotkaniu u Prezydenta, ale – jak wynika z żądania sprostowania, które przysłał, był zaproszony, ale na spotkaniu nie był.

Oto treść sprostowania, które przysłał, a które życzył sobie, abym zamieściła:
„Wbrew temu, co napisałam w tekście z 20.01.2019 roku zatytułowanym „Prawnicy dobrej zmiany” pan Bogusław Słowik, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie nie uczestniczył w dniu 7.12.2018 roku w Warszawie w konferencji organizowanej przez Krajową Radę Sądownictwa – Stulecie niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce – ani w spotkaniu z Panem prezydentem RP.”

Wyjaśnienie 2

Z listy usunęłam, na jego prośbę, nazwisko dr hab. Piotra Fedorczyka, profesora Uniwersytetu w Białymstoku, który był na liście KRS, ale nie było go ani na konferencji, ani na spotkaniu z prezydentem. Oto jego wyjaśnienie:
„Uprzejmie informuję, że otrzymałem zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Krajową Radę Sądownictwa w dn. 7 grudnia 2018 r. „Stulecie niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce”. Zaproszenie zostało podpisane przez Przewodniczącego KRS sędziego Leszka Mazura. Po zapoznaniu się z programem konferencji postanowiłem nie brać w niej udziału z uwagi na niegodny 100-lecia niepodległości zestaw części referatów. Nie potwierdziłem wzięcia udziału w konferencji i w żadnej jej części nie uczestniczyłem.
Z poważaniem
dr hab. Piotr Fiedorczyk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku.”

Wyjaśnienie 3

Usunęłam z listy, na jej prośbę, nazwisko prof. UKSW dr hab.Anny Tarwackiej, prodziekana Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zwracam uwagę, że lista, którą dostałam z KRS, została zatytułowana – nie przeze mnie, a przez KRS – „Lista osób uczestniczących w spotkaniu z Andrzejem Dudą. Belweder, 7 grudnia 2018 r.”. Zatem to KRS odpowiada za informacje, że wymienione na niej osoby były na spotkaniu z prezydentem. Na moje pytanie do KRS, kto ustalał te listę dostałam odpowiedź, że KRS. Zwracam też uwagę, że KRS nie zaprosiła na konferencję z okazji stulecia niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce np. b. prezesów Sadu Najwyższego, w tym pierwszego po 1989r. Pierwszego Prezesa SN, prof. Adama Strzembosza, współautora reformy sądownictwa ustalonej przy Okrągłym Stole, czy byłych członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Pani Profesor pyta: „Czy otrzymanie zaproszenia świadczy o przynależności politycznej?”. Cóż, wydaje mi się, że w tych szczególnych okolicznościach można mówić, że kluczem doboru zapraszanych gości było – może jedynie domniemane – przypisanie osobom zapraszanym przez organizatora poglądów wspierających, lub przynajmniej nie sprzecznych z kierunkiem „dobrej zmiany” w wymiarze sprawiedliwości. Przykro mi, że nazwisko Pani Profesor znalazło się na tej – nie mojej jednak – liście wbrew jej woli i poglądom.
Oto oświadczenie Pani Profesor przesłane do redakcji:

„Informuję, że na opisanej konferencji mnie nie było. Materiał został
napisany w sposób tendencyjny i krzywdzący. Jakie dowody może
przedstawić Autorka na to, że lista gości była sporządzana według klucza
politycznego? Na takie konferencje zaprasza się zwyczajowo np. dziekanów
wydziałów prawa z całej Polski. Czy otrzymanie zaproszenia świadczy o
przynależności politycznej? To jest nierzetelne dziennikarstwo, o ile w
ogóle o dziennikarstwie można tu mówić.
Proszę, żeby moje nazwisko zniknęło z tekstu w ciągu najbliższych 24
godzin. Zostałam obrażona i zniesławiona. Oczekuję przeprosin.
Łączę wyrazy szacunku,
Anna Tarwacka”

Wyjaśnienie 4
Usunęłam tez nazwisko Prof. dr hab. Macieja Perkowskiego, prodziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – był zaproszony, z zaproszenia nie skorzystał

Suplement:
A oto program konferencji z tytułami referatów. Na szczególna uwagę zasługuje referat prof. dr hab. Bogumiła Szmulika: „Zmiany ustaw o KRS i SN jako realizacja postulatów o demokratyzację niezawisłego i niezależnego sądownictwa w Polsce”. Prof. Szmulik jest autorem opinii prawnych przygotowywanych m.in. na zlecenie Biura Ekspertyz Sejmowych, które służyły PiSowi do uzasadniania zmian w ustawach o Trybunale Konstytucyjnym. Prof Szmulik został też szefem wydawnictwa „Przegląd Sejmowy”, po jego reformie kadrowej w ramach „dobrej zmiany”. Premier Szydło powołała go do Rady Legislacyjnej, a marszałek Marek Kuchciński do tzw. zespołu Kuchcińskiego, który oprAcował raport dowodzący, że Komisja Wenecka nie ma racji w swoich ocenach PiSowskiej reformy TK.

PROGRAM KONFERENCJI

„100-lecie niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce”
7 grudnia 2018 r.
Warszawa, ul. Rakowiecka 30
Audytorium im. prof. J. Mikułowskiego – Pomorskiego (I piętro)
Program
9.00– 10.20 Rejestracja uczestników, kawa
10:20 – 10:30 Wystąpienie otwierające
 Sędzia Leszek MAZUR, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
10:30 – 11:30 Wystąpienia:
 Ks. Prof. dr hab. Mieczysław RÓŻAŃSKI, „Rozwój niezawisłego sądownictwa
w Polsce po uzyskaniu niepodległości”
 Prof. dr hab. Dariusz DUDEK, „Prezydent RP a władza sądownicza”
 Prof. dr hab. Anna ŁABNO, „Niezawisłość sędziowska w świetle Konstytucji
RP i standardów europejskich”
12.00 – 13.00 Spotkanie uczestników konferencji z Panem Prezydentem RP
Andrzejem DUDĄ w pałacu Belweder – koktajl
13:30 – 14:30 Wystąpienia:
 Dr Hayk HOVSANNISYAN, „Niezawisła Rada Sądownictwa Armenii i jej
rola w rozwoju niezawisłego, skutecznego i odpowiedzialnego wymiaru
sprawiedliwości Armenii po odzyskaniu niepodległości”
 Prof. dr hab. Bogumił SZMULIK, „Zmiany ustaw o KRS i SN jako realizacja
postulatów o demokratyzację niezawisłego i niezależnego sądownictwa w
Polsce”
 Dr Martin MENDELSKI, „Odmiany konstytucjonalizmu w Europie ŚrodkowoWschodniej.”
14:30 – 15.00 Dyskusja, zamknięcie konferencji,
15.00 Obiad dla uczestników